Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Weöres Sándor: A teljesség felé

2008.01.13

A halálról

Az ember kétféleképpen mentesülhet egyéniségétől:vagy alája-sülyed, vagy föléje-emelkedik.

Vannak emberek, kik úgy belemosódnak a tömeglélek alaktalanságába, vagy valamely züllöttség értelem-alatti áramába, hogy

teljesen feloldódnak benne, eltompulnak és külön-létük csak látszat. És haláluk már csak e látszatnak halála:testük felbomlásával a külön-létük utolsó jele is megszűnik, végképp beleolvadnak a sötét, ragacsos áradatokba. Ez a kárhozat.

És vannak, akik egyéniségük fölé emelkedve, igazi lényükké a személytelen, örök mértéket teszik, halálukban úgy omlik le róluk a különlét, mint egy börtönfal és átömlenek időbeli, zárt életükből az időtlen, határtalan teljességbe. Ez az üdvösség.

Legtöbb ember a haláláig őrzi egyéniségét. Tervei, körülményei, apró kedvtelései jelentik részére az élet értelmét, s a haldoklás perceiben feltáruló időtlen végtelenségtől éppúgy visszariad, mint az elfoszló tudat alól feltörő homályos vonzástól, a kárhozattól, egyikben sincs érzés, értelem, változás, tagoltság, melyek az ő kedvteléseihez szükségesek, szétmálló ösztöne az élet végső roncsába kapaszkodik, s ez már nem nyújt menedéket. Az élet, változás, idő kicsúszik alóla, a változatlan örökléttől iszonyodva elhúzódik:dermedt állapotba kerül, melyből az élet tagoltsága és a lét teljessége egyformán hiányzik. Meghalás utáni sorsa kis-részben attól függ, hogy miképpen emlékeznek rá, imádkoznak-e érte, földi és nem-földi jószándékok segítik-e? főképpen pedig attól, hogy volt-e az életében valamely egyén-fölötti, általános erény, mely nem a személyiséghez, hanem az alkat mélyén rejlő örök mértékhez tartozik, a személyiség elpusztulásával nem pusztul el és őt támogatni bírja. Ez a tisztítótűz.

Tíz lépcső

Szórd szét kincseid- a gazdagság legyél te magad.

Nyűdd szét díszeid- a szépség legyél te magad.

Feledd el mulatságaid- a vígság legyél te magad.

Égesd el könyveid- a bölcsesség legyél te magad.

Pazarold el izmaid- az erő legyél te magad.

Oltsd ki lángjaid- a szerelem legyél te magad.

Űzd el szánalmaid- a jóság legyél te magad.

Dúld fel hiedelmeid- a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid- a világ legyél te magad.

Vedd egybe életed-halálod- a teljesség legyél te magad.